Gregory Rusland Pleit voor Breder Mandaat NPS voor Verkiezingen 2025

NPS-Voorzitter Gregory Rusland: Oproep voor een Inclusief Mandaat en Benadering Richting 2025

In de aanloop naar de cruciale verkiezingen van 2025, heeft Gregory Rusland, de voorzitter van de Nationale Partij Suriname (NPS), zijn visie en oproep aan de Surinaamse bevolking versterkt. Met een pleidooi voor een robuust mandaat, streeft Rusland ernaar om de NPS een onmiskenbare stem in de regering te verzekeren, los van de schaduw van ondergeschiktheid.

Rusland onderstreept de noodzaak voor de bevolking om de effecten van het beleid onder diverse regeringen – van de NPS tot de NDP, en recentelijk de VHP in samenwerking met de ABOP – kritisch te evalueren. Hij wijst op de toegenomen lasten voor de burgers en de verdieping van de armoede als gevolgen van deze beleidsvoering.

Het streven van Rusland is helder: mocht de NPS het vertrouwen en het mandaat van het volk ontvangen, dan belooft hij een nieuw bestuurlijk pad in te slaan. Dit pad kenmerkt zich niet door de vervanging van functionarissen op basis van politieke kleur, maar door een beleid dat openstaat voor alle Surinamers, ongeacht hun politieke of etnische achtergrond, zolang zij bekwaam zijn en bij willen dragen aan het nationale welzijn.

Een cruciaal aspect van Rusland's visie is het overstijgen van etnische verdeeldheid bij overheidsbenoemingen. Hij spreekt zich uit tegen de praktijk van vervangingen op grond van etnische afkomst en belooft een einde te maken aan dergelijk beleid. Voor Rusland is het essentieel dat iedere bekwaam persoon die een bijdrage wil leveren aan Suriname's ontwikkeling, ongeacht etniciteit, een eerlijke kans krijgt.

Met deze beloftes richt Rusland zich op het opbouwen van een breed gesteunde basis voor de NPS, in de hoop het vertrouwen van het volk te winnen en een significante impact te maken in de aanloop naar en na de verkiezingen van 2025.

56