BESTUUR

ONZE INTRODUCTIES

De partij wordt bestuurd door het hoofdbestuur, waarvan de leden gekozen worden door het Congres. Het hoofdbestuur houdt toezicht op de handelingen van de afdelingsbesturen en brengt jaarlijks hierover verslag uit aan het Congres. De besluiten van het Congres worden in acht genomen door het hoofdbestuur. De Voorzitter van de Partij heeft de leiding over het hoofdbestuur.

Adviesraad

De Adviesraad heeft als taak aanbevelingen te doen met betrekking tot het regeringsprogramma, onderbouwing van standpunten en samenwerking met politieke partners in het algemeen, deelname aan de regering, de Staatsraad, de kandidaatstelling van de President en de Vice- President.

img-59

Leden hoofdbestuur

 1. Voorzitter dr. Gregory Allan Rusland MSc.
 2. Onder voorzitter drs. Jerrel Pawiroredjo
 3. Secretaris Mevr. drs. Patricia Lemmob-Etnel MPA
 4. Penningmeester Mevr. Dorothy Hoever
 5. Tweede Penningmeester Dhr. Sie Man (Andy) Lau
 6. Tweede Secretaris Irshaad Fatehmahomed
 7. Lid Dhr. Hesdy Pigot
 8. Lid Mevr. Roseline Daan
 9. Lid  Dhr. Ronny Oemar
 10. Lid Mevr. Saskia Nahar
 11. Lid Dhr. Haroen Daha
 12. Lid Dhr. Michel Felisi
 13.  
 14. Lid Mevr. Sharisa Kensmil
 15. Lid Dhr. Rodney Revales

Leden Congresbestuur

 1. Voorzitter Mevr. Danielle Beeldsnijder- van Wind
 2. Ondervoorzitter mw. Sjachnaz Pengel
 3. Secretaris mw. Rugia Berggraaf
 4. Adjunct Secretaris mw. Rachele Giddings
 5. Lid dhr. Dayanand Dwarka
 6. Lid dhr. Mario Vermeer
 7. Lid dhr. Hans Breeveld

Leden Adviesraad

 1. Voorzitter Dhr. drs. Roberto Babtista
 2. Ondervoorzitter Mevr. mr. Ruth Wijdenbosch
 3. Lid Dhr. Ir. Rudie Chin Jem Sem
 4. Lid Dhr. Ivan Fernald.
 5. Lid drs Sandra Goedhoop
 6. Lid Gilbert van Dijk
 7. Lid Leon Brunings
 8. Lid drs. Dyana Vyent
 9. Lid Prim Sardjoe
 10. Lid John Palmtak
 11. Lid Muriel Held

Leden Jongerenraad

 1. Voorzitter Mevr. Rachele Giddings
 2. Lid M. Vermeer
 3. Lid S. Kensmil
 4. Lid R. Elgin
 5. Lid M. Sabajo
 6. Lid N. Starke
 7. Lid N. Abauna
 8. Lid A. Homoet
 9. Lid J. Pinas
 10. Lid D. Stekkel
 11. Lid R. Suffrain
 12. Lid R. Fonkel
 13. Lid G. Neslo
 14. Lid S. Van Throo
 15. Lid V. Telgt

Het Congresbestuur

Het Congres heeft een bestuur die de Congresvergaderingen uitschrijft. Het Congres bepaald de richting waar de partij naar toe koerst. Hier worden de besluiten genomen voor de partij. Minimaal 1 keer per jaar moet er een congres gehouden worden. Dan komen de leden uit de verschillende districten naar Paramaribo om issues te bespreken en besluiten te nemen..

Johan Adolf Pengel Instituut (JAPIN)

De adviesraad heeft de leiding over het JAPIN. Het JAPIN is het wetenschappelijk instituut van de Partij. Zij levert ook een belangrijke bijdrage bij het uitwerken van beleidsposities van de partij en gedegen verkiezingsprogrammas. Verder verzorgt dit orgaan ook seminars, lezingen, workshops en symposia, waarbij inzichten gedeeld worden en debatten worden gevoerd. Uit het Japin werden de ministers, commissarissen en eventueel directeuren gerekruteerd.

Jongerenraad

De Jongerenraad is het orgaan voor jongeren tussen de 18 en 40 jaar en wordt gekozen voor een periode van 3 jaar. De Jongerenraad heeft als taak de jongeren in onze samenleving te informeren over de Partij, de jongeren binnen de partijstructuren de gelegenheid bieden om de problemen en de behoeften van hun generatie te formuleren alsook oplossingsmodellen aan te bieden.

56