Wegen naar Welvaart

Wegen naar Welvaart

Betrouwbare infrastructuur is de levensader van een florerende economie. NPS is vastbesloten om te investeren in het verbeteren van onze wegen en transportnetwerken om veiligheid, efficiëntie en connectiviteit te bevorderen. Een goed gepland en uitgevoerd transportsysteem staat centraal in onze visie om landelijke en stedelijke gebieden te verbinden, handel te vergemakkelijken en economische groei te stimuleren.

 

56