NPS-voorzitter Gregory Rusland vindt dat de tijd rijp is dat het volk gebruik maakt van zijn macht om het tij van slecht beleid te keren. “Niet zij, de regering, maar u hebt macht”, betoogt de politicus. Hij heeft een onbehaaglijk gevoel over het verloop van 2018. Hij vindt dat de huidige regeerders steeds weer hun macht en positie gebruiken om burgers te kwellen. Cruciale rechten van mensen, waaronder de vrijheid van meningsuiting en het recht op een goed en menswaardig bestaan, zijn gedurende het jaar verder aangetast. 

Burgers lijken de oriëntatie van hoe het verder moet met de ontwikkeling van ons land en zichzelf, te zijn kwijtgeraakt. Er zijn geen vooruitzichten op verbetering van de sociaal-maatschappelijke en financieel-economische situatie van het land met het huidig beleid. De regering heeft zich primair ontpopt tot een sociale dienst, waarbij aan de lopende band levensmiddelenpakketten worden verstrekt aan personen die vanwege het beleid van de huidige regering, aan lager wal zijn geraakt. Rusland wijst er op dat het verdelen van pakketten een aanwijzende factor is dat mensen steeds armer zijn geworden en in een afhankelijkheidspositie zijn terechtgekomen. “Dit zijn signalen van een falende regering. Een regering die geen beleid weet te maken, een regering die niet weet hoe het land en volk te brengen naar glorietijden van toen”, betoogt Rusland.

Het enige waar de regering volgens de NPS-voorzitter aandacht voor heeft, zijn familie, vrienden en payongwaaiers. Daarbij vieren vriendjespolitiek en corruptie hoogtij. Oneigenlijke financiële zaken waar geen verantwoording over kan worden gegeven, worden niet onderzocht. Daarnaast wordt miljoenen aan vreemde valutaleningen genomen bij voornamelijk buitenlandse mogendheden. Er is al meer dan SRD 18 miljard geleend. Daarmee moeten torenhoge rentes worden betaald. Nu moet op jaarbasis meer dan 50 miljoen Amerikaanse dollar aan rente worden betaald op een lening van US$ 550 miljoen. Dit geleend bedrag moet in 2026 volledig worden terugbetaald. “Waar halen wij dat geld vandaan bij continuering van het huidige beleid.” Aangezien Suriname geen productie economie heeft, vreest Rusland een nog grotere ramp voor het Surinaamse volk in 2019.

Ondanks ernstige terugval in de economie en levensstandaard van burgers is de politicus bijzonder trots op het sterk Surinaamse volk dat zich met kunst en vliegwerk staande heeft weten te houden. “Maar,” waarschuwt hij, “dit mag niet langer duren.” Volgens Rusland hebben burgers genoeg offers gebracht en moet er in 2019 alles aan worden gedaan om verandering te helpen bewerkstelligen. Samen met de NPS zal hij zich daarom in het nieuwe jaar richten op het vergroten van het bewustzijn onder de bevolking over hun rol en de positie die zij innemen. Hij benadrukt dat het volk in staat is politiek verandering te brengen. “Daar wil de NPS u voorgaan, zowel in De Nationale Assemblee als daarbuiten.” Rusland roept de Surinaamse gemeenschap op om in 2019 goed na te denken over hun persoonlijke situatie.