Suriname krijgt nieuwe regeercoalitie.

Zaterdag 30 mei hebben VHP, ABOP, PL en NPS de samenwerkingsovereenkomst getekend voor de periode 2020-2025. Dit op basis van de voorlopige uitslag van de verkiezingen van 25 mei jl. Partijen bereikten overeenstemming over de sleutelfuncties en een verdeling van de ministeries. Volgende week starten de partijen met het gezamenlijk opstellen van het regeerprogramma, op basis van de verkiezingsprogramma’s van de partijen en het Wederopbouw Plan van de VHP.

Het presidentschap gaat naar de VHP, vicepresidentschap naar ABOP en voorzitterschap van De Nationale Assemblee. VHP krijgt vicevoorzitterschap van DNA.

VHP
Financiën & Planning
Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel & Internationale Samenwerking
Landbouw, Veeteelt en Visserij
Defensie
Arbeid
Handel & Industrie
Volksgezondheid & Milieu
Sport & Jeugdzaken
Openbare Werken
Onderminister Justitie & Politie
Onderminister Onderwijs & Technologische Ontwikkeling

ABOP
Ruimtelijke Ordening & Grondbeheer
Natuurlijke Hulpbronnen
Transport, Communicatie & Toerisme
Regionale Ontwikkeling
Justitie & Politie

Pertjajah Luhur
Binnenlandse Zaken
Sociale Zaken & Volkshuisvesting

NPS
Onderwijs & Technologische Ontwikkeling
Olie & Gas