OPENING HOURS:
MA-FRI: 8.00 AM - 16.00 PM
CALL US NOW:
+(597) 68 059 08

Verjonging – Vernieuwing – Verandering

De Nationale Partij Suriname

Visie

De Surinaamse gemeenschap te dienen en te leiden, extra waarde toevoegen aan het leven en de zekerheid in een goede toekomst te waarborgen

Missie

De NPS is een dynamische politieke partij, die geïnspireerd door de democratische gedachte van vrijheid, gelijkheid en saamhorigheid met respect

Ideologie

Bouwstenen van de NPS- ideolo-gie zijn haar waarden, uitgangs-punten over alle individuen, de samenleving, de gewenste sociale structuur van de samenleving.

Campagnes

Wij zijn tegen discriminatie op basis van ras, huidskleur, spirituele overtuiging, geslacht, seksuele geaardheid, leeftijd, fysieke aanleg en nationale afkomst.

OVER DE NPS

WELKOM

Democratie betekent de heerschappij van het volk. Vandaar dat de heerschappij van het volk niet wordt vastgesteld voordat ze gelijke politieke, sociale en economische rechten krijgen.

In het Westen is wat wordt gepromoot als democratie niet meer dan een beperkte sociale en politieke democratie met verschillende fasen van land tot land.

In deze landen kan meer geld meer “democratie” kopen. Iedereen die de kostprijs van de dure verkiezingen kan betalen, kan de kandidaat zelf of zichzelf voor verschillende niveaus.